Vi ste ovdje

Izvještaji sa skupština

Poslao admin 07. Srp 2013 18:31:18

Popis do sada održanih skupština:
19. siječnja 2000. (osnivačka skupština)
21. studenog 2000. (godišnja skupština)
15. svibnja 2003. (izborna skupština)
10. svibnja 2007. (izborna skupština)
26. listopada 2011. (izborna skupština)
10. rujna 2015. (usklađivanje statuta)
1. prosinca 2015. (izborna skupština)
23. ožujka 2017. (izborna skupština)
16. rujna 2021. (izborna skupština)
18. siječnja 2023. (izborna skupština)
26. rujna 2023. (izborna skupština)
13. ožujka 2024. (skupština)Osnivačka skupština 19. siječnja 2000.
U skladu s naputkom Sveučilišta i s odlukama naše Osnivačke skupštine iz 1992. godine trebalo je našu Zajednicu diplomiranih inženjera FERa konstituirati kao udrugu građana u skladu s važećim zakonom. Pod predsjedanjem prof.dr.sc. Uroša Peruška na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održana je 19. siječnja 2000. godine Osnivačka skupština Udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na skupštini je donesena odluka o osnivanju Udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Izabrano je predsjedništvo Udruge od 15 članova.
Zaključeno je da će se sastav Predsjedništva popuniti predstavnicima članova iz velikih organizacija (HEP, HT, Končar, Ericsson-Nikola Tesla, HRT, Siemens).
Za predsjednika Udruge izabran je Uroš Peruško, a za podpredsjednika Željko Matutinović. U nadzorni su odbor izbrani Nikola Čavlina, Vladimir Naglić, Gabro Smiljanić. Skupština je nakon rasprave prihvatila Statut Udruge i program rada.

Programom rada su za 2000. godinu predviđene sljedeće aktivnosti:
a) Registracija Udruge kao udruge građana kod nadležnog državnog organa.
b) Izradba Internet stranice Udruge u okviru stranice Fakulteta.
c) Redovito objavljivanje vijesti o radu Udruge na Internetu, a barem jednom godišnje i u pisanom obliku.
d) Organiziranje upisa novih članova, prvenstveno preko velikih poduzeća.
e) Priređivanje predavanja naših članova o njihovim stručnim iskustvima i dostignućima.
f) Održavanje skupštine na dan Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
g) Poduzimanje akcije učlanjenja podupirućih članova.
h) Organiziranje plesa inženjera elektrotehnike.


Godišnja skupština 21.11.2000.

Godišnja skupština Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) održana je dana 21. studenoga 2000. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
Ukupno je prisustvovalo 77 članova.

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine
2. Izvještaj o dosadašnjem radu
3. Program rada
4. Rasprava o točkama 2 i 3
5. Odluka o proglašenju prof. Muljevića za počasnog predsjednika
6. Zaključci

2. Izvještaj o dosadašnjem radu
Zajednica diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu osnovana je 4. lipnja 1992. godine. Na osnivačku skupštinu odazvalo se preko 100 diplomiranih inženjera. Na skupštini je usvojen Pravilnik o radu i izabrano Predsjedništvo. Odlučeno je da se zajednica smatra dijelom aktivnosti Fakulteta a da se eventualna registracija kao samostalne udruge razmotri kasnije. Izabrano je predsjedništvo od 22 člana sa slijedećom strukturom: 10 članova iz gospodarstva, 5 članova iz dijaspore i 7 članova s Fakulteta. Za predsjednika je izabran prof. dr. Vladimir Muljević a za potpredsjednika prof. dr. Uroš Peruško.
Kao najvažniji ciljevi istaknuti su: povezivanje diplomiranih inženjera ovog fakulteta na unapređenju znanstvene i nastavne djelatnosti, povezivanje članova zbog međusobne stručne i druge suradnje. Posebno je istaknuta potreba da novosnovana zajednica radi još više na promicanju Hrvatske u svijetu.
U cilju obavješćivanja članova o aktivnostima Zajednice i Fakulteta pristupilo se izdavanju AMAC ETF Vijesti. Publikacija je izdavana povremeno i do sada je tiskano 5 brojeva, svaki od po 4 stranice teksta i slika.
Uspostavljena je računalna baza podataka članova.
Tokom nekoliko prvih godina postojanja (od 1992. do 1995. godine) zalaganjem pojedinih članova u zemlji i inozemstvu (uglavnom u Njemačkoj i SAD) realizirane su vrijedne donacije Fakultetu u knjigama, laboratorijskoj opremi, elektroničkim komponentama i programskoj opremi (softwareu) za obavljanje nastave i istraživačkog rada.
AMAC na FERu (Fakultet je u međuvremenu promijenio ime) učestvovala je i u proslavi 40. obljetnice samostalnog djelovanja Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
Prof.dr. Vladimir Muljević je pred nekoliko godina zatražio da ga se oslobodi dužnosti predsjednika i tu je funkciju dalje obavljao prof.dr. Uroš Peruško.
Zajednica diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu je svoj status regulirala u skladu sa Zakonom o udrugama građana i sada djeluje pod imenom Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC FER). Udruga je službeno registrirana kod Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu.
Iako Udruga nastavlja djelatnost Zajednice, u skladu sa zakonskim propisima morala se sazvati Osnivačka skupština, što je i učinjeno 19. siječnja 2000. godine.
Svi dosadašnji članovi Zajednice smatraju se članovima Udruge, međutim, u skladu sa zakonskim odredbama, nužno je da svi dosadašnji članovi obnove članstvo popunjavanjem pristupnice.
Odlukom Predsjedništva za sve je članove uvedena godišnja članarina u iznosu od 50 kuna. Novoupisani članovi, koji su tek diplomirali, ne plaćaju članarinu prve godine.
Izrađena je web stranica (http://www.amac.fer.hr).
Svim dosadašnjim članovima poslana su pisma o nastalim promjenama u Udruzi.
Bal inženjera elektrotehnike i računarstva organiziran je u suradnji s Fakultetom i održan u dvorani Vatroslav Lisinski na dan Fakulteta.
Bilo je nekoliko upita o mogućnosti učlanjenja u Udrugu i osoba koje nisu diplomirani inženjeri ovog Fakulteta, pa su temeljem toga predložene sljedeće promjene Statuta:
Čl.8:
Dodaje se novi stavak:
Članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili doktorirala na FERu.
Posebnom odlukom Predsjedništva članom prijateljem Udruge, mogu postati i osobe koje su postigle višu stručnu spremu na FERu, ili završile odgovarajući fakultet u inozemstvu ali i osobe koje su završile neki srodni fakultet, a posebno su vezane za djelatnost FERa.
Čl.9:
Mijenja se i glasi:
Članovi mogu biti:
- redoviti
- podupirujući
- počasni
- članovi prijatelji.

3. Program rada
(Ponovljeni su neki dijelovi ranije iznesenog programa koji nisu u potpunosti izvršeni ili koji predstavljaju dugoročniju i/ili stalnu aktivnost)
a) Redovito objavljivati vijesti o radu na Internetu a predvidivo jednom godišnje i u pisanom obliku.
b) Organizirati akciju upisivanja novih članova, prvenstveno preko velikih poduzeća.
c) Organizirati predavanja naših članova o svojim stručnim iskustvima i dostignućima. Objavljivati to i na web stranici
d) Poduzeti akciju učlanjenja podupirujućih članova. To su grupni članovi, odnosno poduzeća koja pomažu Udruzi materijalno i financijski.
e) Popis članova objaviti na webu a eventualno i u pismenoj formi.
f) Uključiti se u raspravu o novom nastavnom planu i poboljšanju studija na Fakultetu.
g) Pronalaziti sponzore za poboljšanje materijalne opremljenosti Fakulteta.

4. Rasprava
Nakon rasprave prihvaćen je izvještaj o radu i predloženi program rada.

5. Odluka o proglašenju prof. Muljevića za počasnog predsjednika
Prihvaćena je jednoglasno udluka da se prof.dr.sc. Vladimira Muljevića, prvog predsjednika Zajednice diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta, proglasi počasnim predsjednikom Udruge.

6. Zaključci
Prihvaćena je predložena promjena Statuta.

Skupština je započela u 10:15 a završila u 11:20 sati.

Na kraju Skupštine odsviran je Gaudeamus igitur.


Izborna skupština 15. svibnja 2003.

Godišnja skupština Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) održana je dana 15. svibnja 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Ukupno je bilo prisutno 58 članova.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvještaj o radu Udruge i program budućih aktivnosti
 3. Izvještaj o financijskom poslovanju
 4. Izvještaj Nadzornog odbora
 5. Izbor Predsjedništva, Predsjednika i Potpredsjednika
 6. Razno

1. Otvaranje skupštine
Predsjednik AMAC-a Uroš Peruško otvara Skupštinu i predlaže radno predsjedništvo Skupštine, zapisničara i
ovjerovitelje zapisnika. Prijedlog je aklamacijom prihvaćen te su izabrani:
radno predsjedništvo: Vladimir Kramberger, Robert Šipek i Uroš Peruško,
zapisničar: Kristina Meštrović,
ovjerovitelji zapisnika: Mario Cifrek i Krešimir Malarić.
Konstatirano je da Skupšiti prisustvuje 58 članova pa Skupšina može pravovaljano odlučivati, jer prema članu 25 Statuta Skupšini mora prisustvovati najmanje 10 članova.
Nakon toga skupšinu pozdravlja dekan Fakulteta prof.dr.sc. Mladen Kos.
Prof.dr.sc.Štefica Cerjan Stefanović pozdravlja prisutne u ime Društva diplomiranih inženjera Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
U ime prof. Grete Pifak-Mrzljak koja vodi koordinaciju AMAC udruga na Sveučilištu pozdravio je dr.sc. Mladen Jonke.

2. Izvještaj o radu Udruge i program budućih aktivnosti
U ime Predsjedništva i u svoje ime Izvještaj o radu koji slijedi podnio je predsjednik Udruge prof.dr.sc. Uroš Peruško. Izvještaj je projeciran na zaslonu:
Izvještaj o aktivnostima Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) od Osnivačke skupštine do Izborne skupštine 15.5.2003.
Osnivačka skupština Udruge održana je 19. siječnja 2000. godine. Udruga je nastavila rad Zajednice diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu osnovane 4. lipnja 1992. godine. Tada je bilo odlučeno da se zajednica smatra dijelom aktivnosti Fakulteta, a da se eventualna registracija kao samostalne udruge razmotri kasnije. Udruga je službeno
registrirana kod Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu.
Na Osnivačkoj skupštini za predsjednika Udruge izabran je prof.dr.sc.Uroš Peruško, a za potpredsjednika prof.dr.sc. Želimir Matutinović. Izabrano je i predsjedništvo od 15 članova. Na sjednici Predsjedništva za tajnika je izabran doc.dr.sc. Davor Škrlec, a za blagajnika prof.dr.sc. Bojan Ivančević.
Na Osnivačkoj skupštini je usvojen program rada za narednu godinu:
a) Registrirati Udrugu kao Udrugu građana kod nadležnog državnog organa.
b) Napraviti Internet stranicu Udruge.
c) Redovito objavljivati vijesti o radu na Internetu, a predvidivo jednom godišnje i u pisanom obliku.
d) Organizirati akciju upisivanja novih članova, prvenstveno preko velikih poduzeća.
e) Organizirati predavanja naših članova o svojim stručnim iskustvima i dostignućima.
f) Poduzeti akciju učlanjenja podupirujućih članova.
g) Organizirati ples inženjera elektrotehnike.
Odlučeno je da se svi dotadašnji članovi Zajednice smatraju članovima Udruge, međutim, u skladu sa zakonskim odredbama, nužno je da svi obnove članstvo popunjavanjem pristupnice.
Od tih zaključaka točke e) i f) nisu realizirane.
Odlukom Predsjedništva za sve je članove uvedena godišnja članarina u iznosu od 50 kuna. Novoupisani članovi, koji su tek diplomirali, ne plaćaju članarinu prve godine.
Uslugom Fakulteta napravljeni su pečat i memorandum sa znakom Udruge. Također je poslana obavijest Sveučilištu o osnivanju Udruge, osnovana je web stranica (www.amac.fer.hr), na kojoj se nalazi Statut Udruge, link na Sveučilište, novosti, aktualne vijesti, odluke Skupštine, te informacije o aktivnosti Predsjedništva.
Svim dosadašnjim članovima poslana su pisma o nastalim promjenama u Udruzi.
Uz pismo poslana je i nova pristupnica koju je trebalo popuniti zbog potvrde obnove članstva, u skladu sa zakonom. Pristupnicu se može popuniti i na web stranici.Mnogi stari članovi nisu obnovili članstvo tako da sada Udruga danas broji nešto preko 300 članova.
Bal inženjera elektrotehnike i računarstva organiziran je u suradnji s Fakultetom u dvoraniVatroslav Lisinski na dan Fakulteta 21.11.2000.
Slijedeća Skupština Udruge održana je 21. studenoga 2000. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 77 članova.

Bilo je nekoliko upita o mogućnosti učlanjenja u Udrugu i osoba koje nisu diplomirani inženjeri ovog Fakulteta, pa je temeljem toga predloženo da se postojeći čl.8. i čl.9. Statuta nadopune novim stavcima. Na skupštini je prihvaćena promjena članova 8. i 9. Statuta kojom članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili doktorirala na FERu. Uvedena je i kategorija članova prijatelja, koji mogu, temeljem odluke Predsjedništva, postati i osobe koje su postigle višu stručnu spremu na FERu, ili završile odgovarajući fakultet u inozemstvu, ali i osobe koje su završile neki srodni fakultet, a posebno su vezane za djelatnost FERa.
Na Skupštini je usvojen i program rada za naredno razdoblje u kojem su ponovljeni neki dijelovi ranije iznesenog programa koji nisu u potpunosti izvršeni ili koji predstavljaju dugoročniju i/ili stalnu aktivnost.
Dodani su još neki zaključci:
a) Organizirati predavanja naših članova o svojim stručnim iskustvima i dostignućima. Objavljivati to i na web stranici.
b) Poduzeti akciju učlanjenja podupirujućih članova. To su grupni članovi, odnosno poduzeća koja pomažu Udruzi materijalno i financijski.
c) Popis članova objaviti na webu, a eventualno i u pismenoj formi.
d) Organizirati raspravu o novom nastavnom planu i poboljšanju studija na Fakultetu.
h) Pronalaziti sponzore za poboljšanje materijalne opremljenosti Fakulteta.

Prof dr.sc. Vladimir Muljević, prvi predsjednik Zajednice diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta, izabaran je za počasnog predsjednika Udruge.

Predsjedništvo je formiralo uredništvo povremene publikacije AMAC FER VIJESTI u sastavu profesori Juraj Bartolić, Neven Mijat, Zvonko Benčić i Mile Baće. Od osnivačke skupštine objavljena su 3 broja koji su poštom dostavljeni svim članovima.

Na sjednici Predsjedništva u ožujku 2003. godine formirano je i uredništvo weba kojega vodi prof.dr.sc. Adrijan Barić.
Sada se upravo radi na temeljitoj likovnoj i tehničkoj rekonstrukciji naše web stranice.
Zaslugom našeg člana dr.sc. Žarka Nožice, Fakultet je u srpnju 2002. godine potpisao sporazum s tvrtkom Cadence Design Systems iz SAD o donaciji programskog sustava za projektiranje elektroničkih sustava na čipu. Kako se radi o vrhunskim programskim alatima koji predstavljaju de facto svjetski standard, to će omogućiti podizanje nastavnog i istraživačkog procesa na svjetsku razinu i na ovom važnom području.
Predsjednik je predložio i osnovne elemente programa rada. Nakon kraće rasprave prihvaćene su i neke dopune pa su usvojeni ZAKLJUČCI:
a) Razvijanje aktivnosti suradnje i druženja među članovima:

 • Predavanja
 • Okrugli stolovi
 • Izložbe
 • Sportske i kulturne aktivnosti
 • Rasprave o temama preko weba
 • Objavljivanje VIJESTI o aktivnostima naših članova i Fakulteta u pisanom obliku i na internetu
 • Povećanje broja članova
 • Učlanjivanje i aktiviranje članova iz inozemstva
 • Omogućiti članovima pretraživanje preko weba popisa članova prema zaposlenju i mjestu stanovanja.
 • Razmotriti mogućnost stavljanja na web popisa novo diplomiranih studenata koji se upišu u Udrugu s dodatnim podacima o posebnim znanjima kao što je znanje jezika, regulirana vojna obaveza, praktična iskustva , tema i mentor diplomskog rada i sl. a sa svrhom lakšeg zapošljavanja.

b) Pomoć razvoju i unapređenju rada FERa

 • Rasprave o organizaciji studija,novim preogramima i planovima nastave
 • Pronalaženje sponzora za poboljšanje rada Fakulteta

3. Izvještaj o financijskom poslovanju
Izvještaj o financijskom poslovanju podnio je blagajnik AMAC-a prof.dr.sc. Bojan Ivančević.

4. Izvještaj Nadzornog odbora
Izvještaj je podnio predsjednik nadzornog odbora prof.dr.sc. Nikola Čavlina i konstatirao da je sa financijskim dijelom sve u redu i da jeostalo poslovanje AMAC-a uredno i bez zamjerki. Izvještaj Nadzornog odbora nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Izbor Predsjedništva, Predsjednika i Potpredsjednika
Na prijedlog dosadašnjeg Predsjedništva jednoglasno je izabrano novo Predsjedništvo: Mile Baće, Adrijan Barić, Juraj Bartolić, Zvonko Benčić, Bojan Ivančević, Slavko Krajcar, Vladimir Kramberger, Brako Lampl, Ignac Lovrek, Željko Matutinović, Neven Mijat, Uroš Peruško, Ivan Petrović, Davor Škrlec, Žarko Sutlar, Kazimir Bačić, Krešo Jakupek, Darko Parun, Željko Jakopović, Srećko Seljan, Gordana Kovačević, Nikola Bruketa, Robert Šipek i Vlado Plečko
Nakon izbora Predsjedništva izabrani su:
a) predsjednik udruge AMAC-FERa: prof.dr.sc. Uroš Peruško
b) potpredsjednik udruge AMAC-FERa: dr.sc. Branko Lampl.

6. Razno
Profesor Peruško je zahvalio prisutnima na dolasku i na ukazanom povjerenju i najavio predavanje profesora Muljevića na temu: Doprinos elektrotehnike kulturi Hrvatske.


Izborna skupština 10. svibnja 2007.

Skupština Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) održana je dana 10. svibnja 2007.
Skupština je razmotrila izvještaj o radu Udruge i programsku orijentaciju za sljedeće razdoblje. Izvršene su manje promjene Statuta i izabrano je novo Predsjedništvo, Predsjednik i Nadzorni odbor.
Neven Mijat, tajnik Udruge, iznio je kratak izvještaj o radu.
Programsku orijentaciju zamišljenu kao niz ideja koje će pomoći ostvarivanju općih i dugoročnih ciljeva Udruge predstavio je Predsjednik Uroš Peruško. Teze za tu prezentaciju objavljene su u nastavku ovog teksta. Pozvani su članovi da svoje prijedloge za budući rad Udruge dostave na e-mail adresu amac@fer.hr.
Prijedlozi promjena Statuta Udruge prethodno su objavljeni na web stranicama Udruge te dostavljeni članovima putem e-maila kako bi mogli dostavljati svoje primjedbe ili komentare. Skupštini je predložen tekst Statuta s izmjenama koje je utvrdilo Predsjedništvo. Izborna skupština je jednoglasno prihvatila promjene Statuta. Konačni tekst Statuta Udruge s usvojenim promjenama nalazi se na stanicama Udruge.

Izabrano je novo Predsjedništvo udruge u sastavu: Mile Baće, Adrijan Barić, Juraj Bartolić, Zvonko Benčić, Sandra Crkvenac, Tatjana Holjevac, Darko Huljenić, Bojan Ivančević, Darko Kragović, Vladimir Kramberger, Branko Lampl, Ignac Lovrek, Željka Mihajlović, Neven Mijat, Vedran Mornar, Uroš Peruško, Ivan Petrović, Vladimir Plečko, Srećko Seljan, Mladen Sokele, Davor Škrlec, Alfredo Višković.
Za novog Predsjednika Udruge izabran je Neven Mijat.
Novi Nadzorni odbor izabran je u sastavu: Ante Marušić (predsjednik), Željko Jakopović i Vlado Sruk.

Prof.dr.sc.Uroš Peruško: Ideje za razmišljanje o programskoj orijentaciji AMAC-ALUMNI FERa - izložene na Izbornoj skupštini 2007.godine.

AMAC-ALUMNI FERa - 2007.GODINA: KUDA I KAKO DALJE?
Teze

OPĆI I DUGOROČNI CILJEVI:
Zašto smo osnovali našu Udrugu?

 • Zato jer naše međusobne veze nakon diplomiranja slabe, a mnoge se i prekidaju, naročito s kolegama u inozemstvu.
 • Zato jer nas sve povezuje pripadnost našoj Alma mater - Sveučilištu u Zagrebu, a naročito našem Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
 • Zato jer nas je naš Fakultet osposobio za uspješan i kreativan rad u struci te želimo pratiti njegov rad i pomagati mu tako da bude još bolji i još više doprinosi razvoju naše struke i kroz to Hrvatske u cjelini.

SADAŠNJ CILJ:

 • Novim aktivnostima povećati zainteresiranost članova za rad Udruge a time i značajnije povećati pristup novih članova.

OSNOVNI PROBLEMI:

 1. Što pružamo našim članovima?
 2. Suradnja Udruge i Fakulteta.
 3. Image – ili Kako Udrugu vide naši sadašnji i potencijalni (budući) članovi?.

KAKO PRISTUPITI RJEŠAVANJU NAVEDENIH PROBLEMA:
1. ŠTO BI TREBALI PRUŽATI ČLANOVIMA:

 • svi diplomirani studenti su pripadnici skupa bivših studenata (Alumni zajednice) i potencijalni članovi Udruge. Svi se upisuju u banku podataka i nemaju nikakvih obveza. Na posjetnici mogu napisati .

Članovi AMAC-ALUMNI FERa imaju dodatne beneficije:

 • učestvovanje u svim akcijama Udruge;
 • web portal;
 • alumni fer e-mail adresa – usluga prosljeđivanja poruka;
 • pristup knjižnici FERa;
 • pretraživanje banke podataka o članovima (osim štićenih podataka);
 • primanje obavijesti o aktivnostima Udruge i FERa preko e-maila i pismeno;
 • korištenje sportske dvorane uz neku primjerenu cijenu;
 • članska iskaznica.

2. SURADNJA UDRUGE I FAKULTETA:

 • svoje ciljeve ne možemo učinkovito ostvariti bez tijesne suradnje u svim našim aktivnostima s Fakultetom. To je ujedno prvorazredni interes i Fakulteta. Takva aktivna uloga Fakulteta i međusobna tijesna suradnja su pravilo u razvijenim zemljama;
 • na Fakultetu osnovati ured za bivše studente (Alumni FER ured);
 • u sklopu takvog ureda ustanoviti Centar za profesionalno napredovanje (Karijera-centar) – uz sponzorstvo i suradnju s gospodarstvom.

3. IMAGE

 • ovisi mnogo o stalnim i atraktivnim akcijama, stručnim i društvenim;
 • značenje kratice AMAC je, kao i značenje mnogih drugih kratica, nejasno najširem krugu članova, a još naravno i više nečlanovima. Koristiti: AMAC-alumni FER i skraćeno alumni FER i alumni. Latinska riječ alumni (u značenju bivši studenti) u standardnoj je upotrebi u razvijenim zemljama za udruge kao što je naša.

Izborna skupština 26. listopada 2011.
Izborna skuština AMAC-Alumni FERa održana je 26. listopada 2011.
U okviru izborne skupštine prof.dr.sc. Neven Mijat dao je izvješće o dosadašnjem radu Udruge. Kandidat za predsjednika, mr.sc. Srećko Seljan, predstavio je sebe te programsku orijentaciju Udruge za iduće razdoblje. Nakon rasprave, pristupilo se izboru na kojem je uz Srećka Seljana kao predsjednika Udruge prihvaćeno i novo predsjedništvo te nadzorni odbor (navedeni u nastavku obavijesti). Nakon skupštine nastavljeno je s druženjem u Alumni klubu.

Novo predsjedništvo:
1. Kazimir BAČIĆ, dipl. ing. (HTV)
2. prof.dr.sc. Mirta BARANOVIĆ (FER)
3. prof.dr.sc. Adrijan BARIĆ (FER)
4. prof.dr.sc. Sonja GRGIĆ (FER)
5. doc.dr.sc. Darko HULJENIĆ (ERICSSON-NIKOLA TESLA)
6. Ivana ILIĆ, dipl. ing. (SIEMENS)
7. prof.dr.sc. Bojan IVANČEVIĆ (FER)
8. doc.dr.sc. Leonardo JELENKOVIĆ (FER)
9. prof.dr.sc. Branko JEREN (FER)
10. prof.dr.sc. Dražen JURIŠIĆ (FER)
11. Mišo JURKOVIĆ, dipl. ing. (HEP)
12. Dragan KNEŽEVIĆ, dipl. ing. (VIP NET)
13. Denis Nikola KULIŠIĆ, dipl. ing. (OIV)
14. prof.dr.sc. Ignac LOVREK (FER)
15. Marijan MARAS, dipl. ing. (Grad ZAGREB)
16. prof.dr.sc. Željka Mihajlović (FER)
17. prof.dr.sc. Neven MIJAT (FER)
18. prof.dr.sc. Nedjeljko PERIĆ (FER - dekan)
19. prof.dr.sc. Uroš PERUŠKO (FER - u mirovini)
20. prof.dr.sc. Ivan PETROVIĆ (FER)
21. mr.sc. Božidar POLDRUGAČ (HT)
22. dr.sc. Miroslav POLJAK (KONČAR)
23. mr.sc. Srećko SELJAN (SYMPOSION) - predsjednik Udruge
24. mr.sc. Aleksandar SZABO (FER)

Nadzorni odbor:
prof. dr. sc. Ante MARUŠIĆ
prof. dr. sc. Željko JAKOPOVIĆ
prof. dr. sc. Vlado SRUK

Kategorije: