Vi ste ovdje

O Udruzi AMAC-Alumni FER

Poslao admin 07. Srp 2013 12:53:59

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) osnovana je formalno kao udruga građana na Osnivačkoj skupštini održanoj 19. siječnja 2000. godine.

Udruga je nastavila rad Zajednice diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu osnovane 4. lipnja 1992. godine. Tada je bilo odlučeno da se zajednica smatra dijelom aktivnosti Fakulteta a da se eventualna registracija kao samostalne udruge razmotri kasnije. Kao najvažniji ciljevi istaknuti su: povezivanje diplomiranih inženjera ovog fakulteta na unapređenju znanstvene i nastavne djelatnosti, povezivanje članova zbog međusobne stručne i druge suradnje. Posebno je istaknuta potreba da novosnovana Zajednica radi još više na promicanju Hrvatske u svijetu.

Nakon osnivanja objavljen je prvi broj Vijesti AMAC-ETFa u kojemu je objavljen slijedeći uvodni tekst:

Uz osnivanje AMACa ETFa:

POZIV ZA PODRŠKU I SURADNJU

Dragi kolegice i kolege!

Zajednica diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu (i naravno ranijeg Elektrotehničkog odjela Tehničkog fakulteta) osnovana je s ciljem unapređivanja veza i suradnje bivših studenata sa svojim matičnim fakultetom. Njeni članovi mogu međutim biti i drugi pojedinci koji žele biti prijatelji Fakulteta i podupirati njegove aktivnosti. Bivši studenti ovog fakulteta osim u domovini žive i rade na gotovo svim kontinentima svijeta. Cilj je Zajednice i da omogući unapređivanje međusobnih kontakata i suradnje članova međusobno. Postojanje takovih udruženja bivših studenata (Almae Matris Alumni) već je dugo vremena tradicija u mnogim zemljama svijeta.

Ciljevi naše Zajednice danas određeni su u velikoj mjeri vremenom i okolnostima u kojima je formirana. Povijesni čin osamostaljivanja i međunarodnog priznanja Hrvatska je postigla uz ogromne žrtve i razaranja. Nastavnici i studenti Elektrotehničkog fakulteta dali su u ratu značajne doprinose svojom profesionalnom aktivnošću, ali i neposredno na bojištu.

Hrvatsko gospodarstvo, zbog ratnih razaranja, ali i mnogih negativnih naslijeđa prošlosti, treba obnoviti, prestrukturirati i bitno unaprijediti. Inženjeri svih struka su u tom procesu nezamjenljivi. Može se ipak bez pretjerivanja reći da inženjeri elektrotehnike svih profila i inženjeri računarstva imaju u tome posebnu ulogu jer su te tehnike danas u osnovi svih razvijenih gospodarstava pa i društva općenito. U razvijenim zemljama inženjeri tih profila čine u pravilu više od jedne trećine svih inženjera. Unapređivanje djelatnosti našeg matičnog Elektrotehničkog fakulteta, kao jedan od glavnih ciljeva naše Zajednice, je stoga ujedno i značajan i neposredan doprinos razvoju gospodarstva Hrvatske. Želimo da Zajednica kroz svoje redovne aktivnosti trajno doprinaša razvoju Hrvatske kao i njenoj afirmaciji u svijetu.

Mnoge su i raznovrsne mogućnosti za korisno djelovanje Zejednice. Neke se već i danas mogu sagledati: trajna suradnja članova na unapređenju znanstvene i nastavne djelatnosti ETFa, osuvremenjivanje nastavnih planova i programa, permanentno stručno usavršavanje već diplomiranih inženjera, povremeno održavanje pradavanja istaknutih inženjera iz prakse u redovitoj nastavi, pomoć današnjim studentima u nabavi literature, pomoć i posredovanje mladim inženjerima kod zapošljavanja, osnivanje Zaklade u svrhu materijalnog unapređivanja rada ETFa ali i stipendiranja studenata i mladih znanstvenih radnika, pojedinačne donacije knjiga i opreme, obilježavanje značajnih događaja i godišnjica vezanih za razvoj struke i aktivnosti članova, posredovanje kod dobijanja stranih stipendija za specijalizaciju i znanstveno usavršavanje članova, ustanovljavanje baze podataka članova u cilju omogućavanja međusobne komunikacije.

Potaknuta širokim aktivnostima za emancipaciju i osamostaljenje Hrvatske posljednjih su godina nastala mnoga AMAC društva u svijetu koja okupljaju bivše studente Sveučilišta u Zagrebu. Mnogi članovi, pa i osnivači, tih društava su bivši studenti Elektrotehničkog fakulteta. Tamo gdje ih ima više mogu se možda stvarati i sekcije ove naše zajenice (AMAC-ETF) koja je i sama član svjetskog udruženja AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu.

Tokom nekoliko prvih godina postojanja (od 1992. do 1995. godine) zalaganjem pojedinih članova u zemlji i inozemstvu (uglavnom u Njemačkoj i SAD) realizirane su vrijedne donacije Fakultetu u knjigama, laboratorijskoj opremi, elektroničkim komponentama i programskoj opremi (softwareu) za obavljanje nastave i istraživačkog rada.

Na Osnivačkoj skupštini za predsjednika Udruge izabran je prof. dr. sc. Uroš Peruško, a za potpredsjednika prof. dr. sc. Želimir Matutinović. Izabrano je i predsjedništvo od 15 članova. Na sjednici Predsjedništva za tajnika je izabran doc. dr. sc. Davor Škrlec, a za blagajnika prof. dr. sc. Bojan Ivančević. Udruga je službeno registrirana kod Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu.

Odlučeno je da se svi dotadašnji članovi Zajednice smatraju članovima Udruge, međutim, u skladu sa zakonskim odredbama, nužno je bilo da svi obnove članstvo popunjavanjem pristupnice. Svim dotadašnjim članovima poslana su pisma o nastalim promjenama u Udruzi. Uz pismo poslana je i nova pristupnica koju je trebalo popuniti zbog potvrde obnove članstva. Pristupnicu se moglo (kao što se i danas može) popuniti i na web stranici. Jedan dio starih članova nije obnovio članstvo. Uspostavljena je računalna baza podataka članova.

Odlukom Predsjedništva za sve je članove uvedena godišnja članarina u iznosu od 50 kuna. Novoupisani članovi, koji su tek diplomirali, ne plaćaju članarinu prve godine.

Popis svih skupština i izvještaja s njih nalaze se na poveznici Skupštine.

Kategorije: