Vi ste ovdje

Poziv na alumni predavanje "Pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad"

Poslao admin 19. Svibanj 2019 10:22:11

Udruga Alumni FER, u suradnji s Odjelom za upravljačke sustave Hrvatske sekcije IEEE, vas poziva na predavanje:
Pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad
koje će održati prof. dr. sc. Mario Vašak,
30. svibnja 2019. godine, u 16 sati,
u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija o predavanju pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja
Postojeći energetski sustav zasnovan je na relativno pasivnoj distribucijskoj i prijenosnoj razini koje se postepeno počinje otvarati za interakciju s malim potrošačima i proizvođačima energije (engl. prosumers). Tom se interakcijom nastoji preoblikovati njihove profile razmjene energije s mrežom (upravljanje potražnjom, odgovor potražnje) kako bi se dugoročno na čim povoljniji način omogućila rastuća integracija nestalnih obnovljivih izvora energije. Zgrade su najveći svjetski potrošači energije te nude značajne mogućnosti ekonomskih i energetskih ušteda prilikom preoblikovanja profila razmjene energije s mrežom, i to na obje strane – i na strani samih zgrada i na strani mreže. Da bi se to omogućilo i iskoristio potencijal ušteda, potrebno je postaviti tehničke i regulatorne okvire za gospodarenje energijom koje se obavlja interakcijom između zgrade i mreže u stvarnom vremenu. S ovim ciljem provodi se projekt Smart Building – Smart Grid – Smart City (akronim: 3Smart) financiran iz programa transnacionalne suradnje Dunav (Interreg Dunav) na kojem je FER vodeći partner. Projekt je usmjeren na razvoj platforme za gospodarenje energijom kroz interakciju zgrada i energetskih mreža, uz omogućavanje aktivnog sudjelovanja zgrada na tržištu energije i usluga fleksibilnosti. 3Smart platforma organizirana je u programske module namijenjene za jednostavnu nadogradnju na postojeće sustave automatizacije u zgradi i distribucijskim mrežama. Usmjereni na glavne podsustave u zgradi, moduli upravljaju tim podsustavima uz minimizaciju ukupnih troškova rada zgrade uz poštivanje zahtjeva za komfor i fizikalnih ograničenja opreme. Pritom se obavlja dvosmjerna sinkronizacija kroz sve module platforme putem jednostavnih sučelja za postizanje optimalnog rada zgrade i mreže te se omogućuje jednostavno puštanje u pogon za različite konfiguracije zgrade. Koristi za operatora distribucijskog sustava su mogućnost izbjegavanja preopterećenja opreme, prenapona i podnapona, smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti i kvalitete isporučene energije, a za operatora prijenosnog sustava veća diverzifikacija mogućnosti uravnoteženja sustava. Zgradama je s druge strane omogućen komforan rad uz smanjene troškove energenata. Projektom razvijena platforma implementira se na sedam pilotskih zgrada – u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini – te na pripadnim distribucijskim mrežama u okolini zgrada. Projektom 3Smart analizira se i mogućnosti proširenja ovakvog gospodarenja energijom na različite infrastrukturne sustave poput vodoopskrbe ili elektrificiranog prometa kako bi se postigao sinergijski učinak zgrada, infrastruktura i mreže u dekarbonizaciji energetskog sustava.
U izlaganju bit će dan pregled glavnih tehničkih postignuća 3Smart projekta – od načina kako omogućiti fleksibilnost zgrada pa do razmatranja kako tu fleksibilnost proširiti i na različitu gradsku infrastrukturu. Također bit će dan i kratak osvrt na korake prema suradnji većeg broja zgrada korištenjem autonomnog trgovanja fleksibilnošću u potrošnji energije, s ciljem daljnjeg smanjenja njihova troška za energente, a koji su tema pred godinu dana pokrenutog projekta PC-ATE Buildings.

O predavaču
Mario Vašak, rođen 1980. u Bjelovaru, redoviti je profesor na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) te vodi Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije u sklopu FER-a. Njegovi istraživački interesi u domeni su prediktivnog upravljanja dinamičkim sustavima s primjenama na sustave iz niskougljičnog energetskog sektora: vjetroagregate, energetski učinkovite zgrade, mikromreže, vodoopskrbne sustave i elektrificiran željeznički promet. Glavni je izumitelj US patenta za upravljanje vjetroagregatima otporno na kvarove generatora. Osmislio je koncept hijerarhijskog i modularnog gospodarenja energijom u zgradama s integriranim mikromrežama za omogućavanje njihova ekonomski optimalnog međudjelovanja.

Kategorije: