Vi ste ovdje

Predavanje: Gradnja hidroelektrana na rijeci Savi

Poslao admin 28. Tra 2011 15:38:59

AMAC-Alumni FER i Hrvatski elektroinženjerski savez (HELIS) vas pozivaju na predavanje: GRADNJA HIDROELEKTRANA NA RIJECI SAVI koje će se održati u petak, 6. svibnja 2011., s početkom u 12:00 sati na FERu, dvorana D1. Cilj izlaganja je upoznati stručnu i širu javnost s projektom gradnje lanca od pet hidroelektrana na dijelu toka Save koji se u Sloveniji naziva ‘donjom Savom’. Dvije od tih elektrana su već izgrađene i puštene u pogon (HE Boštanj i HE Blanca), treća je u gradnji (HE Krško), a preostale dvije (HE Brežice i HE Mokrice) trebale bi biti izgrađene do 2018. godine. Zadatak gradnje, eksploatacije i održavanja tih elektrana ima slovenska tvrtka Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. Njezina znanja i iskustva stečena pri ostvarivanju tih projekata svakako će poslužiti pri ostvarivanju projekta ‘Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području Zagreba’ navedenog pod rednim brojem 3 u Popisu investicijskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku koji je 2010. godine objavila Vlada. U sklopu tog projekta, na mjestima predviđenima za vodne stube u koritu Save, izgradit će se četiri hidroelektrane: HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje. Program skupa, prijava za predavanje i ostale informacije mogu se naći na: http://www.em.com.hr/helis.

Kategorije: