Vi ste ovdje

Riječ Dekana

Poslao admin 08. Pro 2014 09:18:41

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu najstarija je, najveća i najznačajnija visokoobrazovna i istraživačka ustanova u Hrvatskoj, koja svojom nastavom djelatnošću i istraživanjem u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije, uz prirodoslovnu podlogu koju daju primijenjena matematika i primijenjena fizika, obrazuje studente koji su nositelji tehnološkog i društvenog razvoja Hrvatske. FER, kao jedna od vodećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ima i posebnu odgovornost za gospodarski razvoj Hrvatske te kao ustanova s intenzivnom međunarodnom suradnjom treba promicati ugled Hrvatske u znanstvenoj zajednici, a i šire. Uvjeren sam da FER ima sve pretpostavke da se u srednjoeuropskoj regiji pozicionira kao vodeća ustanova u području elektrotehnike, računarstva, informacijsko-komunikacijske tehnologije te primijenjene matematike i primijenjene fizike. Optimizam za takva nastojanja vidim u tradiciji, kvalitetnim nastavnicima i suradnicima te želji da postanemo još bolji - svaki djelatnik osobno i FER kao institucija.

Fakultet u svojoj misiji želi biti pokretačkom snagom hrvatskoga društva, a dio vizije Fakulteta je stvaranje novih oblika prijenosa znanja u gospodarstvo i pokretanje gospodarske i društvene aktivnosti Hrvatske. U tom je smislu posebno važna intenzivna suradnja s alumni zajednicom našeg fakulteta. Fakultet je do sada kvalitetno ulagao u Hrvatsku udrugu diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER). U prosincu 2010. godine svečano je otvoren Alumni klub FER-a (bivša Crna vijećnica). Vodeći računa i o cjelokupnoj alumni zajednici, a ne samo članovima Udruge, iskaznice za ulaz u Klub dodjeljuju se na svakoj promociji svim diplomiranim studentima, a isto tako i starijim alumnima, prilikom njihovih jubilarnih obljetnica u povodu 50. godišnjice od diplomiranja na tadašnjem ETF-u. U okviru tradicionalno prisutne "glazbe na FER-u", Udruga je započela i s ciklusom glazbenih večeri pod nazivom "Jazz na FER-u". Udruga danas broji više od 1300 članova, a komunikacija s članovima Udruge odvija se u prvom redu putem ove web-stranice ili u Alumni klubu FER-a.

U mandatu nove Uprave FER-a bit će potrebno dodatno ulagati u povećanje aktivnosti naše alumni udruge te u konsolidaciju i ažuriranje baze podataka članova Udruge. Baza naših alumnija i ažurna evidencija o tome gdje naši bivši studenti rade i čime se bave može nam biti višestruko korisna: od dobivanja povratne informacije o kvaliteti naših studija, statističkih pokazatelja o zapošljivosti i vrsti poslova bivših studenata, promocije Fakulteta u poduzećima, uspostavljanja veze s bivšim studentima koji trenutačno rade na istaknutim dužnostima u svjetskim istraživačkim i poslovnim centrima itd. U skladu s mogućnostima, razmotrit će se organiziranje godišnje konferencije alumnija u nekoj od većih kongresnih dvorana u Zagrebu. Još jedna od mogućih aktivnosti naše alumni udruge jest formiranje registra poduzeća koje su pokrenuli bivši FER-ovci i javna objava njihovih naziva čime bi se naše trenutačne studente potaknulo da krenu u tome smjeru ili da se povežu s alumnima.

S druge strane, Fakultet će u zajednici s našom alumni udrugom djelovati na povećanju kulture filantropske djelatnosti. Naime, filantropsko ulaganje (zaklade, donacije, pokroviteljstva, volonterstvo itd.) jedan je od mogućih alternativnih izvora financiranja visokoga obrazovanja, koji je u Hrvatskoj slabo razvijen, za razliku od vrlo dobrih primjera u anglosaksonskim zemljama. Preduvjet je da se naši alumni identificiraju s FER-om (i Sveučilištem), a nakon toga je potrebno uspostaviti sustavni, strukturirani i profesionalni odnos prema potencijalnim darivateljima, pri čemu će putovi i korištenje darova biti u potpunosti transparentni.

Predsjedništvu udruge AMAC-FER, svim članovima Udruge, kao i svim alumnima Fakulteta, u ime Uprave FER-a i svoje ime želim puno uspjeha u poslovnom i privatnom životu te se radujem susretu na vašem i našem Fakultetu, koji ćemo nastaviti zajednički unapređivati i razvijati.

Prof. dr. sc. Mislav Grgić
Dekan FER-a

Kategorije: